barrio tropical

Good Plants

Logotip

Good Plants és una empresa que ofereix a les plantes les condicions perfectes per créixer. És un fabricant de testos d’interior per cultivar a casa i combatre el gris de la ciutat.

Any: 2019

Treball gràfic

Creació del logotip

Creació de les icones

Creació del llocs web